Zaangażowani

Chcemy aby o przyszłości Poznania współdecydowali zarówno urzędnicy, aktywiści społeczni, jak i zwykli mieszkańcy i przedsiębiorcy. Proces budowania strategii daje możliwość osobom zainteresowanym włączać się w proces na każdym jego etapie. Dodatkowo proces będzie wsparty (szeregiem ekspertyz) udziałem ekspertów, przedstawicieli organizacji a także specjalistów ze świata nauki.

Mieszkańcy

Głos każdego mieszkańca mile widziany. To nasze problemy, oczekiwania i pomysły mają przyczynić się do powstania dobrej strategii

Ambasadorzy

Aktywiści, wizjonerzy, artyści, liderzy biznesu dają swoją perspektywę, pomagając nam wszystkim w budowie wizji rozwoju miasta

Interpretatorzy

Wiele bardzo ciekawych osób posiada bardzo dużą wiedzę i dystans do naszego miasta. Tę perspektywę mają dać Interpretatorzy

Administracja

Trudno jest budować nową wartość bez udziału osób odpowiedzialnych za realizacje postawionych celów