Warsztaty 5-27.04.2016 r.

05_2016_1

Za nami kolejny etap prac związanych z aktualizacją strategii rozwoju Miasta Poznania. W dniu 27 kwietnia b.r. odbyły się ostatnie z 5 dwudniowych warsztatów, na których przedstawione zostały mapa problemów miasta; zarys wizji i misji oraz obszary priorytetowe wypracowane przez poznaniaków podczas wcześniejszych konsultacji. Głównymi założeniami kwietniowych warsztatów było doprecyzowanie wizji, misji oraz wypracowanie szczegółowego zakresu i zhierarchizowanej struktury obszarów priorytetowych dla rozwoju Miasta.

Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali Radni Miasta Poznania, radni osiedlowi, przedstawiciele wydziałów i biur Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. W warsztatach wzięło udział ok 100 osób.

Wyniki ustaleń warsztatowych posłużą za punkt wyjścia do dalszej dyskusji planowanej podczas warsztatu podsumowującego, który odbędzie się w dniu 18 maja b.r.