Warsztat 18.05.2016 r.

18 maja b.r. w Urzędzie Miasta Poznania zorganizowany zostanie warsztat podsumowujący kwietniowe warsztaty. Ich celem było doprecyzowanie wizji, misji oraz wypracowanie szczegółowego zakresu i zhierarchizowanej struktury obszarów priorytetowych dla rozwoju Miasta. Założeniem najbliższego spotkania jest dodefiniowanie tożsamości miasta i celów strategicznych oraz wypracowanie innowacyjnych programów strategicznych. Uczestnicy warsztatu zaangażowani zostaną w proces identyfikacji najsilniejszych trendów społecznych, wybór trendów istotnych z perspektywy Miasta oraz budowanie programów strategicznych.

Warsztat odbędzie się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania w godz. od 8.00-15.00. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali Radni Miasta Poznania, radni osiedlowi, przedstawiciele wydziałów i biur Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz mieszkańcy.