Warsztat 18.05.2016 r. – relacja

05_2016_2

Po raz kolejny Urząd Miasta w Poznaniu gościł uczestników warsztatów, których celem było podsumowanie i rozwinięcie wypracowanych we wcześniejszych etapach rozwiązań odnoszących się do istotnych obszarów funkcjonowania miasta.

W warsztatach uczestniczyło 65 osób: mieszkańców, przedstawicieli rad osiedli, wydziałów i jednostek miejskich, organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni i biznesu.

Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z przykładami najsilniejszych trendów społecznych występujących w miastach na całym świecie, a następnie poproszeni zostali o wybór trendów istotnych z perspektywy Miasta oraz o zaproponowanie możliwych kierunków rozwoju dla przyszłych programów.

Efekt prac warsztatowych przedstawiony zostanie Radzie Mentorów w dniu 30 maja b.r.