Planujemy!

W ramach działań na tym etapie planujemy następujące prace:

1. Wywiady z ciekawymi ludźmi
2. Warsztaty współtworzenia miasta
3. Warsztaty określające kierunek działania

  • cykl warsztatów z mieszkańcami,
  • otwarte warsztaty podsumowujące z mieszkańcami, urzędnikami, aktywistami i ekspertami

 

Dołącz do Nas:

Warsztat otwierający operacjonalizację strategii rozwoju miasta: 30.03.2016
Warsztat grup specjalistów/mieszkańcy (grupa 1): 5.04.2016 i 20.04.2016
Warsztat grup specjalistów/mieszkańcy (grupa 2): 6.04.2016 i 19.04.2016
Warsztat grup specjalistów/mieszkańcy (grupa 3): 12.04.2016 i 20.04.2016
Warsztat grup specjalistów/mieszkańcy (grupa 4): 15.04.2016 i 26.04.2016
Warsztat grup specjalistów/mieszkańcy (grupa 5): 19.04.2016 i 27.04.2016
Warsztat zamykający operacjonalizację strategii rozwoju miasta: 18.05.2016
Warsztat z Radą Mentorów i ekspertami: 30.05.2016

Materiały do pobrania

Aktualizacja strategii rozwoju Poznania -> pobierz
Prognoza demograficzna prof. Paradysza wg osiedli -> pobierz
Diagnoza strategiczna Miasta Poznania -> pobierz