Planujemy!

W ramach działań na tym etapie planujemy następujące prace:

1. Wywiady z ciekawymi ludźmi
2. Warsztaty współtworzenia miasta
3. Warsztaty określające kierunek działania

  • cykl warsztatów z mieszkańcami,
  • otwarte warsztaty podsumowujące z mieszkańcami, urzędnikami, aktywistami i ekspertami

Materiały do pobrania

Aktualizacja strategii rozwoju Poznania -> pobierz
Prognoza demograficzna prof. Paradysza wg osiedli -> pobierz
Diagnoza strategiczna Miasta Poznania -> pobierz