Warning: Use of undefined constant exclamation_icon - assumed 'exclamation_icon' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /autoinstalator/wordpressplus/wp-content/themes/strategia_poznan-child/page-projekt.php on line 22

Warning: Use of undefined constant separator_line - assumed 'separator_line' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /autoinstalator/wordpressplus/wp-content/themes/strategia_poznan-child/page-projekt.php on line 25

O projekcie

Wierzymy, że wspólna praca, oparta na współodpowiedzialności za Miasto, to sposób na wypracowanie takiej jego strategii, w którą mieszkańcy będą wierzyć i z którą będą się utożsamiać. Chcemy aby poznaniacy podzielili się swoimi pomysłami na miasto i wypowiedzieli się w tematach istotnych dla jego rozwoju. Kluczowe jest aby powstająca strategia nie powstawała jedynie w gronie eksperckim, ale żeby była wypracowywana oddolnie. Wierzymy, że właśnie taka metoda pozwoli na dopasowanie do potrzeb obecnych i przyszłych mieszkańców.

o projekcie

Chcemy aby o przyszłości Poznania współdecydowali mieszkańcy, aktywiści społeczni, przedsiębiorcy, bo to dla nich strategia powstaje. Proces budowania strategii został zaprojektowany w taki sposób, aby dać możliwość osobom zainteresowanym włączać się na każdym jego etapie. Dodatkowo będzie on wsparty (szeregiem ekspertyz) udziałem ekspertów, przedstawicieli organizacji a także specjalistów ze świata nauki.

Celem powstającej aktualizacji strategii jest określenie priorytetów, które będą podstawą dla rozwoju na kolejnych 5-10 lat, a nawet dłużej. Opracowany dokument będzie uwzględniał: diagnozę obecnego stanu miasta pod względem społeczno-ekonomicznym, pożądaną wizję miasta w przyszłości, konkretne cele do realizacji w różnym wymiarze czasowym a także informacje o tym jak będzie wyglądał szczegółowy system wdrażania strategii, kontroli i monitorowania stanu realizacji. Konkretne zadania i ich terminy będą wskazywane w dokumentach bardziej szczegółowych, w programach i planach działania, które będą musiały być zgodne ze strategią miasta.

Tak przygotowany dokument będzie stanowił dla władz miasta wytyczną na jakich działaniach mają się skupić aby świadomie i konsekwentnie kształtować przyszłość Poznania, wskazując kierunek w jakim miasto ma rozwijać się w następnych latach.