Warning: Use of undefined constant exclamation_icon - assumed 'exclamation_icon' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /autoinstalator/wordpressplus/wp-content/themes/strategia_poznan-child/single.php on line 13

Warning: Use of undefined constant separator_line - assumed 'separator_line' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /autoinstalator/wordpressplus/wp-content/themes/strategia_poznan-child/single.php on line 16

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Konsultacje projektu Strategii rozpoczną się konferencją organizowaną w dniu 14 października 2016 r. o godz. 15:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, przy Placu Kolegiackim 17. Spotkania konsultacyjne zaplanowano w Urzędzie Miasta Poznania, pok. 266 – w dniach 3, 10 i 17 listopada 2016 r. – w godzinach 8:00 – 17:00 oraz w dniach 7 i 14 listopada 2016 r. – w godzinach 8:00 – 15:30.

Projekt dokumentu dostępny jest w sekretariacie Wydziału Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, pok. 266, został opublikowany na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl) oraz do pobrania tutaj.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do dnia 18 listopada 2016 r. osobiście – w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania, pok. 266, drogą elektroniczną, na adres: rom@um.poznan.pl lub drogą pocztową na adres: Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-821 Poznań. Formularz do pobrania tutaj.

Wszelkich informacji dotyczących dokumentu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta, tel. 61 878 5695, email: rom@um.poznan.pl.

Konsultacje zostały ogłoszone przez Prezydenta Poznania na mocy ustaw:
– z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.);
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.).

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.) Prezydenta Miasta Poznania informuje, że w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowanego projektu „Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+” sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko, której treść podana jest do publicznej wiadomości.

do pobrania:

Formularz uwag do projektu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji spolecznych Strategii