Konkurs

Agora S.A. – wydawca „Gazety Wyborczej” i właściciel portalu „wyborcza.pl” oraz Miasto Poznań są organizatorami konkursu pod nazwą „Poznań naszych marzeń”. Prace konkursowe powinien obrazować, opisywać lub dawać odpowiedź na następujące pytania:

– jakie powinno być Twoje miasto?

– jaki powinien być Poznań Twoich marzeń?

– co powinno inspirować jego mieszkańców?

– co powinno integrować mieszkańców?

– czy miasto może wspierać rozwój każdego mieszkańca? Jeśli tak, to jak?

– czy miasto powinno zapewniać przyjazną przestrzeń dla rozwoju?

– czy miasto powinno zaspokajać wszystkie potrzeby mieszkańców?

 

Konkurs zostanie zorganizowany w następujących kategoriach:

– kategoria nr 1: uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

– kategoria nr 2: uczniowie szkół średnich i studenci (do 25 roku życia),

– kategoria nr 3: młodzi, aktywni (przedział wiekowy 25-35 lat),

– kategoria nr 4: seniorzy (powyżej 65 lat).

Nagrodą Główną jest tablet marki LENOVO dla każdego członka zwycięskiego Zespołu. W konkursie przewidziano nagrody dodatkowe dla laureatów w poszczególnych kategoriach, w postaci rocznej prenumeraty elektronicznej „Gazety Wyborczej” w wariancie „Premium” oraz zaproszenia na uroczysty obiad z Prezydentem Miasta Poznania.

Prace konkursowe należy przesłać do 6 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronach internetowych pod adresami: poznan.wyborcza.pl, www.poznan.pl oraz www.strategia2020plus.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu „POZNAŃ NASZYCH MARZEŃ”