Działamy!

W ramach działań na tym etapie planujemy następujące prace:

1. Cykl warsztatów z urzędnikami, ekspertami i mieszkańcami wokół głównych celów strategicznych miasta, służące dopracowaniu działań dla konkretnych obszarów tematycznych
2. Otwarte konsultacje społeczne z mieszkańcami
3. Warsztaty z Radą Mentorów i mieszkańcami Poznania

Materiały do pobrania

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ -> pobierz
Harmonogram procesu aktualizacji Strategii 2020+ -> pobierz
Harmonogram konsultacji społecznych -> pobierz
Diagnoza strategiczna -> pobierz
Raport o stanie miasta -> pobierz
Prognoza demograficzna -> pobierz