Materiały do pobrania

 

 

Strategia 2020+ -> pobierz
Załącznik nr 1 Diagnoza strategiczna Miasta Poznania -> pobierz
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych Strategii -> pobierz
Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ -> pobierz