Strategia rozwoju miasta Poznań

Wspólnie z mieszkańcami zdefiniujemy kluczowe problemy i wyzwań przyszłości, w celu określenia najważniejszych zadań, na których realizacji skupi się miasto w najbliższych latach. Wypracowany dokument powinien być bazą do dalszej pracy i zwiększyć efektywność działań podejmowanych przez urzędników.

JAK PRACUJEMY

Proces współtworzenia strategii oparty jest na udziale i zaangażowaniu mieszkańców. Zobacz jak wyglądają poszczególne fazy pracy nad strategią i dołącz do jej tworzenia.

2016

Aktualności


Strategia 2020+ uchwalona

Okres ciężkiej pracy nad projektem i kształtem Strategii 2020+ został zakończony. Podczas XLI Sesji Rady […]


Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz […]


Spotkanie konsultacyjne na temat projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta Poznania 2020+

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz ekspertów reprezentujących różne dziedziny życia udało się przygotować projekt strategii rozwoju […]