Strategia rozwoju miasta Poznań

Wspólnie z mieszkańcami zdefiniujemy kluczowe problemy i wyzwań przyszłości, w celu określenia najważniejszych zadań, na których realizacji skupi się miasto w najbliższych latach. Wypracowany dokument powinien być bazą do dalszej pracy i zwiększyć efektywność działań podejmowanych przez urzędników.

JAK PRACUJEMY

Proces współtworzenia strategii oparty jest na udziale i zaangażowaniu mieszkańców. Zobacz jak wyglądają poszczególne fazy pracy nad strategią i dołącz do jej tworzenia.

2016

Aktualności


Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza mieszkańców, partnerów społecznych i gospodarczych, jednostki samorządu terytorialnego oraz […]


Spotkanie konsultacyjne na temat projektu aktualizacji strategii rozwoju miasta Poznania 2020+

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz ekspertów reprezentujących różne dziedziny życia udało się przygotować projekt strategii rozwoju […]


Rozstrzygnięcie konkursu!

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs „Poznań naszych marzeń” współorganizowany przez Miasto Poznań i […]